(Maroko, 13. 2. 2024) –  V vzdušju optimizma, ki ga prinaša napovedana 3-odstotna rast globalnega BDP-ja in obetavno znižanje svetovne inflacije na 7 % v letu 2023, poročilo Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) prinaša presenetljive ugotovitve.
Več

Evropsko regionalno poročilo GEM 2022/2023: Raziskovalna spoznanja za oblikovalce politik obsega analizo 226 evropskih regij in 28 drž av. V vsaki od teh držav je bilo opravljenih več kot 2.000 intervjujev s posamezniki. Evropa običajno
Več

Podjetnost

Razvijamo potenciale za ustvarjalnost in podjetnost.

Inovativnost

Usmerjeni k inovativnim in podjetnim posameznikom in podjetjem.

Strokovnost

Družba znanja zahteva vrhunsko raziskovalno znanje.

Odličnost

Izberite več in drugače.