V aktualni raziskavi Slovenski podjetniški observatorij 2023, ki je izšla v monografiji z naslovom Podjetniška demografija in značilnosti podjetništva mladih: Slovenski podjetniški observatorij 2023  predstavljamo značilnosti podjetništva mladih ter analiziramo demografijo slovenskega gospodarstva.   Mladi,
Več

Podjetnost

Razvijamo potenciale za ustvarjalnost in podjetnost.

Inovativnost

Usmerjeni k inovativnim in podjetnim posameznikom in podjetjem.

Strokovnost

Družba znanja zahteva vrhunsko raziskovalno znanje.

Odličnost

Izberite več in drugače.