Sporočilo za javnost: Več kot polovica podjetnikov v svetu pričakuje, da bo v prihodnjih petih mesecih ustvarila nova delovna mesta. (Kuala Lumpur, 6. februar 2017) Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se podjetništvo v globalnem
Več

Podjetnost

Razvijamo potenciale za ustvarjalnost in podjetnost.

Inovativnost

Usmerjeni k inovativnim in podjetnim posameznikom in podjetjem.

Strokovnost

Družba znanja zahteva vrhunsko raziskovalno znanje.

Odličnost

Izberite več in drugače.