Globalni podjetniški monitor

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je longitudinalni raziskovalni projekt, ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo. Raziskava GEM se je pričela v letu 1999. V njej vsako leto sodeluje več kot 50 držav s celega sveta.

Temeljni cilj GEM je odgovoriti na dve vprašanji, ki zadevata samo jedro ekonomskega razvoja. Prvič, kako podjetniška aktivnost prispeva k nacionalni in mednarodni gospodarski blaginji, in drugič, kaj lahko storijo vlade, da bi zvišale raven in kakovost podjetniške aktivnosti. Predvsem smo pozorni na naslednja pomembna področja:

  • nacionalne in institucionalne razmere, ki spodbujajo podjetniški sektor,
  • možnosti za spodbujanje podjetništva, ki jih ima vlada,
  • razmerja med podjetniško priložnostjo in posameznikovim vključevanjem vanjo,
  • mednarodne razlike v ravni podjetniške aktivnosti,
  • ocena prispevka podjetniškega sektorja k nacionalni ekonomski rasti.