Globalni podjetniški monitor

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je longitudinalni raziskovalni projekt, ki preučuje odnose med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo. Raziskava GEM se je pričela v letu 1999. V njej vsako leto sodeluje več držav. Letos predvidevamo, da bo v GEM 2012 sodelovalo preko 60 držav iz celega sveta.

Temeljni cilj GEM je odgovoriti na dve vprašanji, ki zadevata samo jedro ekonomskega razvoja. Prvič, kako podjetniška aktivnost prispeva k nacionalni in mednarodni gospodarski blaginji, in drugič, kaj lahko storijo vlade, da bi zvišale raven in kakovost podjetniške aktivnosti. Predvsem smo pozorni na naslednja pomembna področja:

  • nacionalne in institucionalne razmere, ki spodbujajo podjetniški sektor,
  • možnosti za spodbujanje podjetništva, ki jih ima vlada,
  • razmerja med podjetniško priložnostjo in posameznikovim vključevanjem vanjo,
  • mednarodne razlike v ravni podjetniške aktivnosti,
  • ocena prispevka podjetniškega sektorja k nacionalni ekonomski rasti.

Za vodenje raziskave je GEM identificiral več sektorjev, ki so povezani s podjetniško aktivnostjo. Imenoval jih je »razmere v podjetniških okvirjih«, vključujejo pa finančno podporo, vladno politiko, vladne programe, izobraževanje in usposabljanje, prenos raziskav in razvoja, poslovno in strokovno infrastrukturo, odprtost in konkurenčnost na notranjem trgu, dostopnost fizične infrastrukture ter kulturne in družbene norme. Te podjetniške okvirje preučujemo s pomočjo intervjujev in standardiziranih vprašalnikov in raziskav, in sicer:

  • s standardizirano nacionalno raziskavo 3000 odraslih ljudi pridobimo informacije o ravni podjetniške aktivnosti v posamezni državi,
  • s standardiziranimi vprašalniki pridobimo mnenja nacionalnih izvedencev o pogojih za podjetništvo v posamezni državi,
  • s pomočjo standardiziranih mednarodnih virov (Global Competitiveness Report, OECD, UNESCO, Svetovna banka ipd.) poiščemo merila za ekonomsko rast in oceno stanja na posameznih področjih ekonomskega družbenega življenja.

Dosedanji rezultati so pokazali, da je raziskava smiselno zastavljena ter da je bilo njeno nadaljevanje in širjenje na še več držav upravičeno. Znotraj GEM izboljšujemo postopke zbiranja podatkov, vključujemo še več nacionalnih timov in razvijamo zmogljivosti, da bi lahko na nacionalni ravni zagotovili longitudinalne presoje.