Družbeni vpliv

Družbeni vpliv raziskave GEM

Rezultate raziskave GEM v Sloveniji uporablja paleta različnih deležnikov, med katerimi so snovalci podjetniške politike, podporno okolje, podjetja, raziskovalci in študentje.

Na ravni Global Entrepreneurship Research Association smo pripravili posebno poročilo »GEM Slovenia Policy Impact«, ki bo v globalnem merilu izšlo zgodaj jeseni. V poročilu se nahaja pregled medijskih objav, pregled političnih razprav in dokumentov ter bibliografskih enot članov tima na osnovi rezultatov raziskave GEM.

GEM Policy Impact in Slovenia

Priloge:

Appendix1_Media Overview

Appendix2_Policy Documents Overview

Appendix3_GEM Slovenia Team Bibliography