GEM Slovenija: mediji


GEM 2017

  • Rezultati GEM Slovenija 2017 v znanstveni monografiji: Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017

Maribor, PODIM, 15. maj 2018 – V Sloveniji je kar dobra polovica prebivalcev prepričanih, da imajo sposobnosti za podjetništvo, tretjina prebivalstva zaznava poslovne priložnosti, podjetniške namere v prihodnosti pa jih izkazuje le 17 %. Še precej manj se jih dejansko tudi odloči za podjetniško pot, ugotavlja svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor, katere rezultati za Slovenijo so bili predstavljeni v okviru konference PODIM.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Rast poslovnih priložnosti: GEM Slovenija 2017. Rezultate raziskave je v okviru mednarodne podjetniške konference PODIM predstavil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. GEM je največ ja svetovna raziskava podjetništva, ki že 19 let proučuje tako širši družbeni kontekst dojemanja podjetništva kot tudi podjetnike posameznike in njihove značilnosti v podjetniškem procesu. Vanjo je bilo lani vključenih 54 gospodarstev po vsem svetu, ki predstavljajo 86 % svetovnega BDP-ja in 68 % svetovne populacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEM Slovenija 2017: sporočilo za javnost

GEM Slovenija 2017: monografija

GEM_Slovenija 2017: infografika

 


GEM 2016

  • Rezultati GEM Slovenija 2016 v znanstveni monografiji Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016

GEM Slovenija 2016: V Sloveniji ima dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva

Ljubljana, 20. aprila 2017 – V Sloveniji ima dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva, poslovne priložnosti jih zaznava četrtina, podjetniške namere v prihodnosti izkazuje le še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je le še 7 % posameznikov, je bilo izpostavljeno na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2016) za Slovenijo, ki je potekala na javni agenciji SPIRIT Slovenija.

 

GEM Slovenija 2016 Sporočilo za javnost/Obvestilo za medije

GEM Slovenija 2016 Monografija Dinamika podjetniškega potenciala

 

  • Mednarodna raziskava Globalni podjetniški monitor 2016/2017

Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se podjetništvo v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega ekosistema ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest. Zelo spodbuden porast zgodnje podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji.

Sporočilo za javnost GEM Global report 2016/2017

GEM 2016 Global Report

 

 

GEM 2015


  • Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala podjetniške finance v 60 državah in v katero je vključena tudi Slovenija ugotavlja, da so podjetniki v sled svetovne gospodarske krize odvisni predvsem od lastnih finančnih sredstev, aktualni pa postajajo tudi novi viri financiranja, kot je npr. množično financiranje.

Sporocilo_za_javnost_GEM_Special_report on_entrepreneurial_finance

GEM 2015/2016 Special report on entrepreneurial finance

 

  • Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več kot 176 tisoč posamezniki in v katero je vključena tudi Slovenija kaže, da je v povprečju na svetu 3,2 % posameznikov, ki so trenutno vključeni v ustanavljanje socialnih podjetij, medtem ko je posameznikov, vključenih v ustanavljanje v dobiček usmerjenih podjetij, v povprečju 7,6 %.

Sporocilo_za_javnost_GEM_Special_report_social_entrepreneurship

GEM 2015 Special report on social entrepreneurship