GEM Slovenija: mediji

 


GEM 2020

Rezultati GEM Slovenija 2020 v znanstveni monografiji: Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020

Maribor, 20. maj 2020 – Najnovejša svetovna raziskava Globalni podjetniški monitor za Slovenijo med drugim ugotavlja, da je kljub upadu celotne zgodnje podjetniške aktivnosti, pandemija privedla tudi do novih poslovnih priložnosti, ki jih namerava izkoristiti kar 32,3 odstotka zgodnjih podjetnikov.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Podjetništvo v novi stvarnosti: GEM Slovenija 2020, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Slovenija v raziskavi kontinuirano sodeluje od leta 2002.


GEM 2019

Rezultati GEM Slovenija 2019 v znanstveni monografiji: Raznolikost podjetniških motivov: GEM Slovenija 2019

Maribor, 05. junij 2020 Najnovejša svetovna raziskava Globalni podjetniški monitor za Slovenijo med drugim ugotavlja, da skoraj polovica vseh zgodnjih podjetnikov (48,2 %) podjetniško kariero pričenja zaradi želje po ustvarjanju sprememb v svetu. Kar 60 % pa jih prične podjetniško kariero v Sloveniji zaradi preživetja, ker so službe redke.

Odločanje za podjetniško pot pomeni tehtanje razlogov med zaposlitvijo in razvojem lastnega posla. Leta 2019 smo možne razloge za začetek podjetništva grupirali v štiri skupine: želja po ustvarjanju sprememb v svetu, želja po ustvarjanju premoženja oziroma večjega dohodka, želja po nadaljevanju družinskega podjetja oziroma tradicije ter potreba po preživetju, ker so službe redke. V Sloveniji je kar 60,1 % zgodnjih podjetnikov kot enega izmed razlogov za podjetništvo navedel preživetje, ker so službe redke. Sledijo jim podjetniki z željo po ustvarjanju razlike v svetu (48,2 %) in tisti, ki želijo ustvariti premoženje (47,1%). Najmanj je v Sloveniji tistih, ki nadaljujejo družinsko podjetniško tradicijo (23,2 %).

 


GEM 2018

Rezultati GEM Slovenija 2018 v znanstveni monografiji: Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018

Maribor, 20. junij 2019 – Svetovna raziskava Globalni podjetniški monitor ugotavlja, da kljub vse večji družbeni sprejetosti podjetništva ter samozaupanju posameznikov v podjetniške zmogljivosti, v letu 2018 v Sloveniji ne zaznavamo porasta zgodnje podjetniške aktivnosti, kar kaže na neizkoriščen podjetniški potencial.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Neizkoriščen podjetniški potencial: GEM Slovenija 2018, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Raziskovalci globalnega konzorcija so v letu 2018 obeležili že 20 let podjetniškega raziskovanja. Od leta 1999 je bilo proučenih že 2,9 milijona odraslih prebivalcev v 112 gospodarstvih sveta. Slovenija v raziskavi kontinuirano sodeluje od leta 2002. Raziskovalni okvir GEM se osredotoča na podjetnega posameznika, ki se nameni podati v podjetništvo, na poti od zaznave podjetniške priložnosti do izvajanja podjetniške aktivnosti in njegove opustitve. Na tej poti se srečuje s številnimi dejavniki, ki so pomembni za razumevanje podjetniškega procesa, tako na družbeni kot individualni ravni.

 

 


GEM 2017

Rezultati GEM Slovenija 2017 v znanstveni monografiji: Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017

Maribor, PODIM, 15. maj 2018 – V Sloveniji je kar dobra polovica prebivalcev prepričanih, da imajo sposobnosti za podjetništvo, tretjina prebivalstva zaznava poslovne priložnosti, podjetniške namere v prihodnosti pa jih izkazuje le 17 %. Še precej manj se jih dejansko tudi odloči za podjetniško pot, ugotavlja svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor, katere rezultati za Slovenijo so bili predstavljeni v okviru konference PODIM.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Rast poslovnih priložnosti: GEM Slovenija 2017. Rezultate raziskave je v okviru mednarodne podjetniške konference PODIM predstavil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. GEM je največ ja svetovna raziskava podjetništva, ki že 19 let proučuje tako širši družbeni kontekst dojemanja podjetništva kot tudi podjetnike posameznike in njihove značilnosti v podjetniškem procesu. Vanjo je bilo lani vključenih 54 gospodarstev po vsem svetu, ki predstavljajo 86 % svetovnega BDP-ja in 68 % svetovne populacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEM Slovenija 2017: sporočilo za javnost

GEM Slovenija 2017: monografija

GEM_Slovenija 2017: infografika

 


GEM 2016

Rezultati GEM Slovenija 2016 v znanstveni monografiji Dinamika podjetniškega potenciala: GEM Slovenija 2016

GEM Slovenija 2016: V Sloveniji ima dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva

Ljubljana, 20. aprila 2017 – V Sloveniji ima dve tretjini prebivalstva pozitiven odnos do podjetništva, poslovne priložnosti jih zaznava četrtina, podjetniške namere v prihodnosti izkazuje le še 14 %, med ustaljenimi podjetniki pa je le še 7 % posameznikov, je bilo izpostavljeno na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi rezultatov mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2016) za Slovenijo, ki je potekala na javni agenciji SPIRIT Slovenija.

 

GEM Slovenija 2016 Sporočilo za javnost/Obvestilo za medije

GEM Slovenija 2016 Monografija Dinamika podjetniškega potenciala

 

  • Mednarodna raziskava Globalni podjetniški monitor 2016/2017

Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se podjetništvo v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega ekosistema ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest. Zelo spodbuden porast zgodnje podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji.

Sporočilo za javnost GEM Global report 2016/2017

GEM 2016 Global Report

 

 

GEM 2015


Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016: Special Report on Entrepreneurial Finance

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala podjetniške finance v 60 državah in v katero je vključena tudi Slovenija ugotavlja, da so podjetniki v sled svetovne gospodarske krize odvisni predvsem od lastnih finančnih sredstev, aktualni pa postajajo tudi novi viri financiranja, kot je npr. množično financiranje.

Sporocilo_za_javnost_GEM_Special_report on_entrepreneurial_finance

GEM 2015/2016 Special report on entrepreneurial finance

 

Posebno poročilo raziskave Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 Report on Social Entrepreneurship

Najnovejša raziskava Global Entrepreneurship Monitor (GEM), ki je proučevala socialno podjetništvo v 58 državah med več kot 176 tisoč posamezniki in v katero je vključena tudi Slovenija kaže, da je v povprečju na svetu 3,2 % posameznikov, ki so trenutno vključeni v ustanavljanje socialnih podjetij, medtem ko je posameznikov, vključenih v ustanavljanje v dobiček usmerjenih podjetij, v povprečju 7,6 %.

Sporocilo_za_javnost_GEM_Special_report_social_entrepreneurship

GEM 2015 Special report on social entrepreneurship