GEM Slovenija: tim

dr. Miroslav REBERNIK, redni profesor

Kabinet: K-102

Tel: +386 (0)2 22 90 254

E-mail: rebernik@um.si


Dr. Miroslav Rebernik je redni profesor za ekonomiko podjetja in za podjetništvo. Bil je gostujoči profesor na Portland State University ter dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na več kot 60 domačih in tujih strokovnih in ...
Dr. Miroslav Rebernik je redni profesor za ekonomiko podjetja in za podjetništvo. Bil je gostujoči profesor na Portland State University ter dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na več kot 60 domačih in tujih strokovnih in ...
Dr. Miroslav Rebernik je redni profesor za ekonomiko podjetja in za podjetništvo. Bil je gostujoči profesor na Portland State University ter dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na več kot 60 domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, je avtor več knjig in poglavij v številnih monografijah, ki so izšle doma in v tujini, vodil je številne domače in mednarodne konference ter uredil njihove zbornike. Je vodja programskega odbora Mednarodne konference o podjetništvu in inoviranju PODIM (www.podim.org), predsednik sveta univerzitetnega inkubatorja Tovarna podjemov (www.tovarnapodjemov.org), član ekspertne komisije Evropske komisije za SME Policy Relevant Research, član znanstvenega sveta za družboslovje pri ARRS, Country Vice president za Slovenijo pri European Council for Small Business ter predsednik strokovne komisije za izbor "Slovenski start-up leta 2008". Sodeluje v uredniških in recenzijskih odborih revij Naše gospodarstvo, Business & Economics Review, Journal of Small Business Management ter International Journal of Opportunity, Growth and Value Creation. Je vodja raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo in vodja raziskovalnega tima Global Entrepreneurship Monitor Slovenija ter Slovenski podjetniški observatorij.

dr. Barbara BRADAČ HOJNIK, docentka

Kabinet: K-105

Tel: +386 (0)2 22 90 258

E-mail: barbara.bradac@um.si


Barbara Bradač Hojnik je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodatno se je izobraževala na European Institute for Advanced Studies in Management, Belgija. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih ...
Barbara Bradač Hojnik je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodatno se je izobraževala na European Institute for Advanced Studies in Management, Belgija. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih ...
Barbara Bradač Hojnik je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Dodatno se je izobraževala na European Institute for Advanced Studies in Management, Belgija. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje v več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica raziskovalnega tima Slovenski podjetniški observatorij, vključena pa je tudi v raziskovalni program Podjetništvo za inovativno družbo. Kot članica organizacijskega odbora sodeluje pri pripravi mednarodne konference PODIM.

dr. Karin ŠIREC, izredna profesorica

Kabinet: K-220/EI-II

Tel: +386 (0)2 22 90 114

E-mail: karin.sirec@um.si


Dr. Karin Širec se je rodila 17. junija leta 1972 v Mariboru. Leta 1995 je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1999 tudi magistrirala. Po končanem študije se je kot mlajša svetovalka zaposlila v podjetju Finea Consulting d.o.o. Od ...
Dr. Karin Širec se je rodila 17. junija leta 1972 v Mariboru. Leta 1995 je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1999 tudi magistrirala. Po končanem študije se je kot mlajša svetovalka zaposlila v podjetju Finea Consulting d.o.o. Od ...
Dr. Karin Širec se je rodila 17. junija leta 1972 v Mariboru. Leta 1995 je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 1999 tudi magistrirala. Po končanem študije se je kot mlajša svetovalka zaposlila v podjetju Finea Consulting d.o.o. Od leta 1996 je zaposlena na Ekonomsko-poslovni fakulteti, najprej kot stažistka asistentka, nato kot asistentka in danes kot docentka za področje Ekonomike podjetja in Podjetništvo. Kot članica raziskovalne skupina Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij sodeluje pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanja ženskega podjetništva DIANA. Sodelovala je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah. Je avtorica 6-ih znanstvenih in 5-ih strokovnih člankov, ki posegajo na raziskovalna področja ekonomike podjetja, podjetništva, teorije proizvodnih virov, podjetniških teorij in teorij, ki temeljijo na znanju.

dr. Katja CRNOGAJ, docentka

Kabinet: K-115

Tel: +386 (0)2 22 90 263

E-mail: katja.crnogaj@um.si


Dr. Katja Crnogaj je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na tej fakulteti je sodelovala pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. ...
Dr. Katja Crnogaj je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na tej fakulteti je sodelovala pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. ...
Dr. Katja Crnogaj je docentka za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na tej fakulteti je sodelovala pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je članica raziskovalnega tima Global Entrepreneurship Monitor Slovenija in Slovenski podjetniški observatorij ter aktivno sodeluje v Ciljnem raziskovalnem programu »Konkurenčnost Slovenije«. Raziskovalno se trenutno ukvarja z razumevanjem vplivnih dejavnikov podjetništva v povezavi z gospodarskim in družbenim napredkom, podjetniškimi merami in drugimi področji podjetništva in ekonomike podjetja.

mag. Matej RUS, višji predavatelj

Kabinet: K-105

Tel: +386 (0)2 22 90 258

E-mail: matej.rus@um.si


Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Poleg svoje pedagoške in raziskovalne kariere na EPF, ki jo je pričel v letu 1996, je svoje aktivnosti močno usmeril v svetovalno aktivnost v podjetniški praksi. V okviru svojega dela je prepoznal priložnost za...
Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Poleg svoje pedagoške in raziskovalne kariere na EPF, ki jo je pričel v letu 1996, je svoje aktivnosti močno usmeril v svetovalno aktivnost v podjetniški praksi. V okviru svojega dela je prepoznal priložnost za...
Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Poleg svoje pedagoške in raziskovalne kariere na EPF, ki jo je pričel v letu 1996, je svoje aktivnosti močno usmeril v svetovalno aktivnost v podjetniški praksi. V okviru svojega dela je prepoznal priložnost za vzpostavitev univerzitetnega inkubatorja, ki je na razvitih univerzah po svetu eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti iz raziskovalnih inštitutov. Kot socialni podjetnik in direktor Tovarne podjemov se je leta 2001 lotil uresničevanja začrtane vizije vzpostavitve danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Uspešna podjetniška pot ter raziskovalne in svetovalne izkušnje prenaša v pedagoško delo in na ta način prispeva k dvigu uporabne vrednosti med študijem pridobljenih znanj. Med drugim je tudi organizacijski vodja mednarodne konference Podim, nosilni avtor priročnika in orodja za poslovno načrtovanje ter član sveta vlade RS za konkurenčnost.

Poučuje predmete:
- Podjetništvo (BV) - predavanja
- Podjetništvo (BU) - vaje
- Načrtovanje in ustanavljanje podjetja (BV) - predavanja
- Ekonomika podjetja (BU) – vaje
- Osnove ekonomike podjetja (GING) - vaje

Raziskovalna področja:
- Podjetništvo
- Ekonomika podjetja