Sponzorji

  • Ministrsto za gospodarski razvoj in tehnologijo

 


  • Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije


  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost

 


  • Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta

 


  • Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij EPF UM