Izšel je GEM Slovenija 2017: Rast podjetniških priložnosti

Rast podjetniških priložnosti: GEM Slovenija 2017

Maribor, PODIM, 15. maj 2018 – V Sloveniji je kar dobra polovica prebivalcev prepričanih, da imajo sposobnosti za podjetništvo, tretjina prebivalstva zaznava poslovne priložnosti, podjetniške namere v prihodnosti pa jih izkazuje le 17 %. Še precej manj se jih dejansko tudi odloči za podjetniško pot, ugotavlja svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor, katere rezultati za Slovenijo so bili predstavljeni v okviru konference PODIM.

V okviru mednarodnega raziskovalnega projekta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) je v zbirki »Slovenski podjetniški observatorij« izšla znanstvena monografija z naslovom Rast poslovnih priložnosti: GEM Slovenija 2017. Rezultate raziskave je v okviru mednarodne podjetniške konference PODIM predstavil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. GEM je največ ja svetovna raziskava podjetništva, ki že 19 let proučuje tako širši družbeni kontekst dojemanja podjetništva kot tudi podjetnike posameznike in njihove značilnosti v podjetniškem procesu. Vanjo je bilo lani vključenih 54 gospodarstev po vsem svetu, ki predstavljajo 86 % svetovnega BDP-ja in 68 % svetovne populacije.

 

Sporočilo za javnost GEM Slovenija 2017

GEM 2017 Monografija

GEM 2017_infografika