Izšel je Globalni podjetniški monitor 2016/2017

Sporočilo za javnost: Več kot polovica podjetnikov v svetu pričakuje, da bo v prihodnjih petih mesecih ustvarila nova delovna mesta.

(Kuala Lumpur, 6. februar 2017) Globalni podjetniški monitor 2016/2017 poroča, da se podjetništvo v globalnem merilu povečuje ter da je izgradnja pozitivnega globalnega podjetniškega ekosistema ključnega pomena za ustvarjanje delovnih mest. Zelo spodbuden porast zgodnje podjetniške aktivnosti smo zaznali tudi v Sloveniji.

Petinpetdeset odstotkov podjetnikov na svetu pričakuje, da bodo v prihodnjih petih letih ustvarili vsaj eno delovno mesto. Vendar pa delujejo številni dejavniki, ki lahko omejijo podjetniško rast. Ti zajemajo sodobne tehnologije in komunikacije, ki omogočajo podjetnikom, da delajo brez zaposlenih, rigidna regulacija trga dela, slaba razpoložljivost izkušene ali izobražene delovne sile, omejen dostop do podjetniških financ ter odločitev podjetnikov, da ostanejo mali, da bi se izognili kompleksnosti rasti. Zgodnja podjetniška aktivnost odraslega prebivalstva je v lanskem letu po več letih upadanja končno narasla tudi v Sloveniji. TEA indeks, s katerim merimo zgodnjo podjetniško aktivnost, to je delež odraslega prebivalstva, ki je v procesu ustanavljanja podjetja ali že ima podjetje, vendar ne dlje kot tri leta in pol je od 5,9 % v letu 2015, v letu 2016 narasel na optimističnih 8,02 %.

Slovenija je izboljšala tudi svoje mesto na lestvici in se uvrstila na 48. mesto izmed 65 držav, ki so bile vključene v GEM v letu 2016, oziroma na 16. mesto izmed 27 sodelujočih evropskih držav, kjer je na tej lestvici najvišje uvrščena Estonija (16,2 %), najnižje pa Italija (4,4 %). Leto poprej je bila Slovenija po indeksu TEA na 53. mestu med 60 državami in med 24. evropskimi državami iz raziskave GEM na 19. mestu.

Povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji gre zlasti na račun nastajajočega podjetništva, ki se nanaša na povsem začetne faze podjetniškega procesa. Govorimo o posameznikih, ki so storili nekatere prve korake k temu, da bodo v prihodnosti ustanovili svoje podjetje ali pa so podjetje že formalno ustanovili, vendar ne pred več kot tremi meseci.

»To obdobje je še posebej občutljivo, saj veliko podjetniških začetkov usahne še pred formalno ustanovitvijo podjetja« je izjavil Miroslav Rebernik, vodja slovenskega dela svetovne raziskave GEM. »Zato je izredno pomembno, kako bomo v Sloveniji znali tiste, ki se odločajo za podjetniško pot, spodbuditi v njihovih prizadevanjih, da na tej poti ostanejo in razvijejo podjetje, ki bo imelo vse objektivne možnosti za rast in kreiranje kakovostnih novih delovnih mest. Ustvarjalnosti in podjetnosti ni možno vsiliti, lahko pa posameznike z ustrezno gospodarsko in razvojno politiko motiviramo, da bodo podjetniško kariero vzeli kot realno možnost«.

Več v priponkah…

Sporočilo za javnost GEM Global Report 2016_17

Sporočilo za javnost GEM Global Report

GEM 2016_Global Report