Izšel je Slovenski podjetniški observatorij 2018

Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij

(Maribor, 18. 3. 2019) Slovenska produktivnost je precej zaostajala v primerjavi z evropskim povprečjem, zato je ključno, da slovenska podjetja povečajo svojo produktivnost, toda ne na račun minimalnih plač zaposlenih, pač pa z rastjo prihodkov. Prav tako poseben izziv je, da se slovenska podjetja, ki so bila v velikem deležu ustanovljena v začetku 90. let, postopoma vse bolj soočajo s staranjem njihovih ustanoviteljev, zato postaja pravočasen in premišljeno izpeljan prenos lastništva in vodenja podjetja izrazito aktualna tema.

Več v priloženih dokumentih

 

Obvestilo za medije

Sporočilo za javnost

SPO 2018 monografija