Izšla je monografija Financial Determinants of High-Growth Companies

Mladi raziskovalec Blaž Frešer je v soavtorstvu z mentorico prof. dr. Polono Tominc in somentorico prof. dr. Karin Širec, pri mednarodni založbi Springer Nature, izdal znanstveno monografijo z naslovom Financial Determinants of High-Growth Companies: A Conceptual Model

Monografija pojasnjuje in raziskuje dejavnike, ki prispevajo k hitri rasti podjetja, in predstavlja nov konceptualni model za raziskovanje tega pojava. Na podlagi obstoječih raziskav avtorji predstavljajo nov konceptualni raziskovalni model, ki povezuje večdimenzionalne spremenljivke, kot so podjetniška naravnanost in človeški kapital, z zaznano razpoložljivostjo različnih oblik financiranja za hitro rastoča podjetja in z ukrepi, ki jih ta podjetja sprejemajo za premagovanje finančnih omejitev, ki posledično vplivajo na njihovo finančno uspešnost. S tem modelom želijo avtorji izboljšati naše razumevanje posebnosti financiranja hitrorastočih podjetij in pokazati, da je razpoložljivost finančnih virov eden najpomembnejših dejavnikov spodbujanja razvoja in rasti podjetij. Knjiga je empirično preizkušena na naključnem vzorcu slovenskih hitrorastočih podjetij in želi prispevati k raziskavam ter izboljšati naše razumevanje različnih dejavnikov, ki soprispevajo k hitri rasti podjetij.

Monografija je rezultat znanstveno raziskovalnega dela v okviru raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo in:

  • razširi naše razumevanje osnovnih značilnosti hitrorastočih podjetij,
  • predstavlja dragocen vpogled za oblikovalce ekonomske in podjetniške politike, tako na nacionalni kot na podjetniški ravni,
  • pojasnjuje izvor raziskav na tem področju in nekatere uveljavljene značilnosti hitrorastočih podjetij.

Dostopna je na povezavi založbe Springer.