Izšli so rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 2021

Izšli so rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 2021 v monografiji Podjetniška demografija in značilnosti digitalizacije malih in srednje velikih podjetij, ki jo je pripravil tim na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM.

V aktualni raziskavi Slovenski podjetniški observatorij ugotavljamo značilnosti digitalizacije slovenskih podjetij in analiziramo demografijo slovenskega gospodarstva. Digitalizacija kot eno izmed prioritetnih področij razvoja tako v EU kot v Sloveniji potrebuje celovito podporo pri implementaciji, kar se še posebej nanaša na mala in srednje velika podjetja. Le-ta namreč sama ne morejo preseči deficita resursov, ki se nanašajo predvsem na finančne vire in pomanjkanje zaposlenih z ustreznimi znanji. Podporno okolje za podjetništvo bo tudi v prihodnje imelo ključno vlogo kot pospeševalec in podpornik podjetij pri digitalizaciji.

 

Več vsebinskih ugotovitev je na voljo v znanstveni monografiji, ki je brezplačno dostopna v nadaljevanju.

SPO 2021 Sporočilo za javnost

SPO 2021 Monografija

 

Raziskavo Slovenski podjetniški observatorij, ki že vse od leta 2000 kontinuirano spremlja stanje slovenskih podjetij in podaja sliko slovenskega podjetništva, je v letu 2021 financiralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.