Izšli so rezultati raziskave The Missing Entrepreneurs 2017

(Pariz, 09.12.2017) – V zbirki »The Missing Entrepreneur« je izšlo četrto skupno poročilo OECD in Evropske komisije, ki preučujejo politike »vključujočega podjetništva« v državah članicah EU. Gre za programe in projekte, ki prispevajo k socialni vključenosti z zagotavljanjem možnosti za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij za ranljivejše skupine prebivalstva (ženske, mladino, upokojence, brezposelne in priseljence). Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Karin Širec, sodelavka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij.

 

Več v spodnjih dokumentih.

Obvestilo za javnost_The Missing Entrepreneur 2017

Leaflet ob izzidu The missing entrepreneur 2017

The Missing Entrepreneurs 2017

Country Profile Slovenia 2017