Izšlo je poglavje v monografiji Digital Psychology’s Impact on Business and Society

Poglavje z naslovom The Impact of Digital Transformation on Freelancer Well-Being: Insight From Slovenia, ki sta ga v soavtorstvu pripravili dr. Ivona Huđek in prof. dr. Karin Širec, se nanaša na digitalno transformacijo in njen vpliv na trg dela s poudarkom na pojavu novih poslovnih modelov, za katere je značilna manjša odvisnost od fizičnih elementov, t.i. “gig ekonomija”. Posledično nove oblike dela, kot so samostojni ustvarjalci (freelancerji), za katere je značilen samostojen in neodvisen razvoj kariere, zavzemajo vse večji delež na trgu dela. Čeprav se svetovni voditelji soočajo z izzivom, kako izkoristiti ta trend in spodbujati njegove gospodarske koristi ter hkrati zagotoviti vključujočo družbo s preprečevanjem socialne polarizacije na trgih dela, ugotovitve kažejo, da sta socialna zaščita in spoštovanje novih oblik dela še vedno nizka. Avtorici na primeru 200 slovenskih freelancerjev proučujta demografske značilnosti, motivacijo za samostojno delo in njihovo subjektivno zadovoljstvo. V skladu s tem obstajajo priporočila za oblikovalce politik, naj si bolj prizadevajo za ustvarjanje podpornega ekosistema, ki bo odprt ne le za “standardne”, ampak tudi za nove, sodobne in digitalno podprte poklice.

Poglavje je izšlo v znanstveni monograiji z naslovom Digital Psychology’s Impact on Business and Society, založnika IGI Global.