Izšlo je poročilo OECD: The Missing Entrepreneurs 2021

Raziskava The Missing Entrepreneurs 2021 je šesta izdaja v seriji dvoletnih poročil, ki preučujejo, kako lahko javne politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni podpirajo ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko rast in socialno vključenost s premagovanjem ovir pri ustanavljanju podjetij in samozaposlovanju ljudi iz prikrajšanih ali premalo zastopanih skupin v podjetništvu. Podatke za Slovenijo je pripravila prof. dr. Katja Crnogaj z Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF UM.

 

 

The Missing Entrepreneurs 2021

Leaflet ob izdaji The Missing Entrepreneurs 2021