O nas

O_institutu_epf

Razvijamo potenciale za podjetnost in ustvarjalnost

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij (IPMMP) je enota v okviru Ekonomsko – poslovne fakultete UM, ki je specializiran za raziskovanje, poučevanje in svetovanje na področju podjetništva in managementa malih podjetij.

 

Vizija

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij bo uveljavljena raziskovalna, izobraževalna in svetovalna inštitucija za podjetništvo in inoviranje v Evropi, ki bo prispevala k razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti posameznikov, organizacij in družbe kot celote.
vizija_slika

 

Poslanstvo

Na Inštitutu za podjetništvo in management malih podjetij ustvarjamo in posredujemo znanje za podjetništvo in inoviranje študentom, podjetnikom, organizacijam vseh vrst, javnosti ter snovalcem ekonomske politike. Na ta način prispevamo k ustvarjanju podjetne, humane in na znanju temelječe družbe. Pri tem sledimo vrednotam poštenega dela, odličnosti in partnerstva.
poslanstvo_slika