Podonavski podjetniški observatorij

Podonavski podjetniški observatorij je projekt, osredotočen na proučevanje podjetništva v Podonavski regiji.

Podonavska regija ena od pomembnih evropskih regij za Slovenijo, kateri je EU namenila posebno pozornost in sprejela strategijo EU za Podonavje. Njen glavni cilj je povezati države Podonavja, varovati okolje v regiji, ustvariti blaginjo in okrepiti Podonavje z vzpostavljanjem in sodelovanjem različnih institucij. Poznavanje značilnosti podjetništva v Podonavski regiji je pomembno, ker je vsaka država regije koordinatorka posameznega razvojnega področja.

Slovenija, ki je koordinatorica stebra »Strenghtening the region« in v okviru tega za prioritetno področje »Institutional capacity and cooperation«, je bila v preteklosti že pozvana k večjemu angažmaju v Podonavski regiji. To je eden izmed povodov, da smo pričeli primerjalno proučevati to področje. Tako smo leta 2015 pričeli razvijati nov projekt, Podonavski podjetniški observatorij, katerega namen je proučevati široko področje podjetništva in poslovanja v državah podonavske regije, da bi zagotovili primerjalen vpogled v tako v stanje podjetništva kot v politiko podjetništva. Države, vključene v Podonavsko regijo, so namreč zelo heterogene in vključujejo tako najuspešnejša kot najrevnejša gospodarstva v Evropi. Podonavska regija tako vključuje naslednje države ali njihove regije: Nemčijo (zvezni državi Baden-Wuerttemberg in Bavarska), Avstrijo, Slovaško, Češko Republiko, Madžarsko, Slovenijo, Romunijo, Bolgarijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Moldavijo in Ukrajino (obmejne regije).

V okviru tega projekta smo v letu 2015 izdali znanstveno monografijo Danube Region Observatory: Diversity and Potential. V letu 2019 pa smo izdali že drugo znanstveno monografijo z naslovom Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship. Namen slednje je proučiti in primerjati okvirje za podjetništvo ter dve izbrani temi – žensko podjetništvo in podjetništvo med mladimi in v podonavski regiji.