PPO: monografije | 2019

2019 | 2015 |

Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship

Naslov monografije

Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship

Avtorji

prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec

Opis

Znanstvena monografija “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Entrepreneurship Ecosystem, Women and Youth Entrepreneurship” je druga publikacija v zbirki, ki proučujejo Podonavsko regijo, izdana z namenom okrepiti spoznanja o tem, kaj vpliva na podjetnike ter njihove podjeme ter spoznanja o tem, kaj vpliva na razlike med državami Podonavske regije glede podjetništva. Prispevati želimo k učinkovitim izboljšavam podjetniškega ekosistema na eni strani, na drugi strani pa k spoznanjem o izbranih tipih podjetništva. Ta druga izdana publikacija je tako ciljno usmerjena na tri področja: podjetniški ekosistem, žensko podjetništvo in podjetništvo med mladimi. Po kratkem uvodnem poglavju proučujemo podjetniške ekosisteme držav Podonavske regije. Izsledki raziskave kažejo, da se kakovost podjetniških ekosistemov v državah Podonavja izjemno razlikuje. Podjetniški okviri so v razvitejših državah bolj kakovostni, čeprav so razlike izrazitejše v smislu podjetniških pogojev kot dejanske podjetniške aktivnosti in odnosa do podjetništva. Da bi zagotovili uravnotežen razvoj celotne Podonavske regije, poudarjamo vlogo nacionalnih politik pri ustvarjanju podjetništvu naklonjenega podpornega okolja. Ugotavljamo, da so manj razvite države regije manj dejavne v različnih iniciativah v primerjavi z najbolj razvitimi državami. To pomeni, da bi morale države iz zgornjega dela Podonavske regije (npr. Nemčija) prenesti svoje znanje, izkušnje in najboljše prakse v države spodnjega dela regije (npr. Romunija) ter povečati povezovanje in sodelovanje s poudarkom na hitrejši podpori razvoja najmanj razvitih držav. Naslednji poglavji monografije proučujeta dva tipa vključujočega podjetništva - žensko podjetništvo in podjetništvo med mladimi. Žensko podjetništvo ponazarja razlike med spoloma glede količine in kakovosti podjetniške aktivnosti. Prav tako kaže, da podonavskih držav ni mogoče združiti v skladne (regionalne ali druge) skupine v zvezi s podjetništvom žensk, saj se posamezne države v primerjavi z različnimi kazalniki pojavljajo na različnih koncih lestvic. Aspiracije podjetnic za rast so niz je v primerjavi s celotno podjetniško populacijo v začetnih fazah podjetništva. Razlika med spoloma je najbolj poudarjena v Avstriji in Nemčiji, najmanj pa na Slovaškem, Češkem in v Bolgariji. V celotni Podonavski regiji, razen v Romuniji, so bili mladi manj prepričani v svoja podjetniška znanja in spretnosti kot odrasli. Povprečni podjetniški potencial mladih se giblje od 28,8 % v Nemčiji do 49 % v Romuniji. Čeprav bi bila v regiji skoraj polovica mladih raje samozaposlenih kot zaposlenih, pa je delež samozaposlenih mladih v primerjavi z odraslimi 2,4-krat manjši. Za izboljšanje trajnosti podjetij mladih so potrebne ustrezne politike, namenjene podpori obetavnih mladih podjetnikov v zgodnji fazi razvoja podjetij. Takšne politike bi mladim podjetnikom pomagale učinkoviteje prispevati h krepitvi konkurenčnosti regije.

Jezik

angleški