Raziskovalna dejavnost

25 let Podjetništva na EPF UM

Ob jubileju, ki ga v letošnjem letu praznujemo aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF UM, je izšla znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM.

25 let – četrt stoletja – je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM je nastala ob letošnjem jubileju izobraževanja in raziskovanja podjetništva. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve na Univerzi v Mariboru, namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, prof. dr. Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani Katedre.

Tako je v soavtorstvu prof. dr. Barbare Bradač Hojnik, doc. dr. Katje Crnogaj, prof. dr. Jožice Knez-Riedl, mag. Tadeja Krošlina, prof. dr. Dijane Močnik, prof. em. ddr. Matjaža Muleja, pokojne doc. dr. Ksenje Pušnik, mag. Mateja Rusa, prof. dr. Karin Širec in prof. dr. Polone Tominc, nastala zbirka pod uredništvom prof. dr. Karin Širec, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25-letnega obdobja.

25 let Podjetništva – monografija

 


Člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij raziskujemo na področjih podjetništva, ekonomike podjetja, inovacij, ženskega podjetništva, tehnološkega podjetništva, bonitete organizacij, teorije sistemov, družbene odgovornosti, ustanavljanja in rasti podjetij, korporacijskega in mednarodnega podjetništva. S proučevanjem podjetništva se intenzivno ukvarjamo že od leta 1998, ko pripravljamo redne letne raziskave stanja podjetništva v Sloveniji primerjalno z Evropo, katerih rezultate objavljamo v znanstveni monografijah v zbirki Slovenski podjetniški observatorij. Od leta 2002 dalje izvajamo slovenski del svetovne raziskave Global Entrepreneurship Monitor. Smo nosilec raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«, izvajamo temeljne in ciljne raziskovalne projekte in sodelujemo v številnih mednarodnih projektih.

Mala in srednjevelika podjetja predstavljajo v današnjih razvitih gospodarstvih največji delež podjetij. Imajo številne značilnosti, ki jih razlikujejo od velikih podjetij, zato je njihovo raziskovanje pomembno ne samo za znanost ampak predvsem za vodenje učinkovite razvojne politike in gospodarsko odločanje.

Raziskovalno smo vpeti tako v slovenski kot v mednarodni prostor, saj izvajamo in sodelujemo pri slovenskih in mednarodnih raziskavah širokega področja podjetništva.