Raziskovalna dejavnost

Člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij raziskujemo na področjih podjetništva, ekonomike podjetja, inovacij, ženskega podjetništva, tehnološkega podjetništva, bonitete organizacij, teorije sistemov, družbene odgovornosti, ustanavljanja in rasti podjetij, korporacijskega in mednarodnega podjetništva. S proučevanjem podjetništva se intenzivno ukvarjamo že od leta 1998, ko smo se vključili v evropsko mrežo inštitutov European Network for SME Research (ENSR), ki vse od leta 1990 združuje neodvisne raziskovalne inštitute s področja podjetništva v članicah EU.ENSR_logo

 

Od leta 1998 dalje delamo redne letne raziskave stanja podjetništva v Sloveniji primerjalno z Evropo, katerih rezultate objavljamo v znanstveni monografijah v zbirki Slovenski podjetniški observatorij. Od leta 2002 dalje izvajamo slovenski del svetovne raziskave Global Entrepreneurship Monitor. Smo nosilec raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«, izvajamo temeljne in ciljne raziskovalne projekte in sodelujemo v številnih mednarodnih projektih.

Mala in srednjevelika podjetja predstavljajo v današnjih razvitih gospodarstvih največji delež podjetij. Imajo številne značilnosti, ki jih razlikujejo od velikih podjetij, zato je njihovo raziskovanje pomembno ne samo za znanost ampak predvsem za vodenje učinkovite razvojne politike in gospodarsko odločanje.

Raziskovalno smo vpeti tako v slovenski kot v mednarodni prostor, saj izvajamo in sodelujemo pri slovenskih in mednarodnih raziskavah širokega področja podjetništva.