Raziskovalni opus

Člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja raziskujemo, poučujemo in svetujemo na področju podjetništva v okviru Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij (IPMMP) na EPF. Znanje za podjetništvo in inoviranje posredujemo študentom, podjetnikom, organizacijam vseh vrst, javnosti ter snovalcem ekonomske politike. Na ta način prispevamo k ustvarjanju podjetne, humane in na znanju temelječe družbe.

Akademska odličnost se odraža v objavljenih delih članov in kakovosti publiciranih del. V nadaljevanju zato prikazujemo petindvajsetletni pregled raziskovalnega dela vseh članov Katedre. Skupno število bibliografskih enot v obdobju od 1. 1. 1993 do 14. 2. 2018 znaša zavidljivih 3.383 enot. Najkakovostnejše objave, ki zajemajo izvirne in pregledne znanstvene članke, samostojne znanstvene sestavke ali poglavja v monografskih publikacijah ter znanstvene monografije, prikazujemo za pet petletnih obdobij (1993–1998, 1999–2003, 2004–2008, 2009–2013, 2014–2018) v spodnji tabeli. Iz podatkov je moč razbrati izreden napredek v opazovanem petindvajsetletnem obdobju tako z vidika števila in kakovosti kakor tudi z vidika odmevnosti znanstvene aktivnosti članov. Čistih citatov se je doslej nabralo že 958, njihovo število pa je izjemno poraslo prav v zadnjem petletnem obdobju.

Tabela: Statistični pregled znanstvene produktivnosti sodelavcev Katedre od 1. 1. 1993 do 14. 2. 2018

Vrsta publikacije 1993–1998 1999–2003 2004–2008 2009–2013 2014–2018 Skupaj
1.01 Izvirni znanstveni članki 292
    1.01 Objave v kategoriji A 10 12 40 38 48 148
    1.01 Druge objave 18 21 26 39 40 144
1.02 Pregledni znanstveni članki 29
    1.02 Objave v kategoriji A 1 1 3 3 0 8
    1.02 Druge objave 5 4 2 9 1 21
1.16 Samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografskih publikacijah 19 11 32 33 60 155
2.01 Znanstvene monografije 3 7 9 14 33
Skupaj 53 52 110 131 163 509
Skupno število čistih citatov 958
WoS 1 2 15 121 220 359
Scopus 4 39 222 334 599