Raziskovalni program

Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in sicer kot zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.

 • Raziskovalni program P5-0023: Podjetništvo za inovativno družbo (2004-2008; 2009-2014).

 

Jedro programske skupine se je izoblikovalo koncem devetdesetih let, ko smo pričeli intenzivno raziskovati podjetništvo. Z raziskovalnim programom »Podjetništvo za inovativno družbo«prispevamo k razumevanju, kako in s kakšnim podjetništvom izgrajevati inovativno in humano družbo. Specifične okoliščine za izvajanje inovacijsko-podjetniške aktivnosti v posamezni državi ali širši regiji vplivajo na velikost in obseg družbeno koristnega podjetništva, le-to pa odločilno podpira ekonomsko rast in razvoj.

Raziskovalna skupina je multidisciplinarno in interdisciplinarno sestavljena, njeni člani pa prihajajo z različnih kateder na Ekonomsko-poslovni fakulteti:

 • Redni prof. dr. Miroslav Rebernik, vodja skupine (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)
 • Redna prof. dr. Polona Tominc (Katedra za kvantitativne ekonomske analize)
 • Redni prof. dr. Damijan Mumel (Katedra za marketing)
 • Redna prof. Jožica Knez Riedl (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)
 • Zaslužni prof. ddr. Matjaž Mulej (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)
 • Redni prof. dr. Vojko Potočan (Katedra za organizacijo in informatiko)
 • Izredni prof. dr. Gregor Radonjič (Katedra za tehnologijo)
 • Izredna prof. dr. Mojca Duh (Katedra za strateški management in politiko podjetja)
 • Doc. dr. Karin Širec (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)
 • Doc. dr. Barbara Bradač Hojnik (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)
 • Dr. Katja Crnogaj (Katedra za podjetništvo in ekonomiko poslovanja)

Gre torej za zelo prepleteno in angažirano programsko skupino, ki ustvarjalno izkorišča vse resurse, ki so potrebni za uspešno izvedbo programa. Med resurse spadajo tudi zelo strokovno bogate mednarodne mreže, v katerih aktivno delujemo. Vsi raziskovalci so tudi vključeni v pedagoške procese na slovenskih in tujih univerzah.