Raziskovalni projekti

Vsa leta na inštitutu izvajamo številne temeljne in ciljne raziskovalne projekte, ki jih financira Agencija Republike Slovenije za raziskovanje in s pomočjo katerih uresničujemo svoje raziskovalne cilje na področju podjetništva.

Temeljni projekt je eksperimentalno ali teoretično delo, s katerim se pridobi predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev. Raziskovalni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci ter mladi raziskovalci. Pridobitev in financiranje raziskovalnega projekta je vezana na javni razpis. Uspešni predlogi projektov, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in izkazujejo najboljše kazalce raziskovalne uspešnosti so financirani za obdobje do treh let. Temeljne projekte financira ARRS do 100% utemeljenih stroškov projekta.

Temeljni projekti:

  • J5-6541 Od institucionalne k stvarni tranziciji v inovativno podjetje (2004 – 2006)
  • J5-3299 Slovenski podjetniški monitor (2001 – 2004)
  • J5-8979 Ekonomski in organizacijski ukrepi za krepitev inovativnega poslovanja(1997 – 1999)

Ciljni raziskovalni program (CRP) je bil kot nov sistem medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na posameznih področjih javnega interesa oblikovan v letu 2001. Predstavlja posebno obliko znanstveno-raziskovalnega programa, s katerim želi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti.

Ciljni raziskovalni projekti:

  • V5-1012 – Spremljanje globalnega podjetništva in stanje slovenskega podjetništva s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja (2010 – 2013)
  • V5-0209 – Zagotavljanje vključenosti Slovenije v globalni in evropski podjetniški monitoring (2006 – 2009)
  • V5-0917 – Regionalni podjetniški monitor in družbene vrednote (2004 – 2006)
  • V5-0809 – Slovenski podjetniški observatorij in Globalni podjetniški monitor(2003 – 2006)
  • V5-0524 – Slovenski podjetniški observatorij in vključitev v projekt GEM (2001 – 2004)