Raziskovalni projekti

S podjetniškim raziskovanjem se intenzivno ukvarjamo od leta 1998, ko smo se vključili v evropsko mrežo inštitutov European Network for SME Research (ENSR). Istega leta smo po zgledu Observatory of European SMEs pričeli izdajati redne letne raziskave o stanju podjetništva v Sloveniji primerjalno z Evropo, rezultate pa objavljamo v znanstveni monografiji knjižne zbirke Slovenski podjetniški observatorij (SPO). V njem vsako leto predstavimo pregled stanja slovenske podjetniške demografije ter s podrobnejšimi raziskavami obdelamo posamezne aktualne teme s področja podjetništva. Rezultati študije so podlaga za predloge ukrepov oblikovalcem vladnih politik na različnih področjih.

Od leta 2002 izvajamo slovenski del svetovne raziskave Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM je konzorcij nacionalnih timov, ki so povezani v krovno organizacijo Global Entrepreneurship Research Association (GERA), v okviru katere se izvaja projekt GEM. Gre za dolgoročni raziskovalni program, ki sta ga leta 1997 začela London Business School in Babson College (Boston, ZDA). Od začetnih 10 držav leta 1999 je raziskovalni konzorcij narasel že na skoraj 100 sodelujočih držav in predstavlja edinstveni svetovni projekt brez primere v podjetniškem raziskovanju.

Ob tem se nenehno angažiramo pri sodelovanju v krajših projektih s področja podjetništva, tako na nacionalni kot na mednarodni ravni.

 *  *  *

Raziskovanje vsa leta financiramo s pomočjo sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnosti RS, z različnimi temeljnimi in ciljnimi raziskovalnimi projekti ter v sklopu raziskovalnega programa P5-0023 Podjetništvo za inovativno družbo. Zadnja leta oba longitudinalna raziskovalna projekta, SPO in GEM, financirajo Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter seveda Ekonomsko-poslovno fakulteta Univerze v Mariboru.