SPO: monografije | 2007

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 |

Slovenska podjetja v letu 2007

Avtorji

Matej Rus, Miroslav Rebernik

Opis

Prevod raziskave slovenske demografije MSP iz angleške znanstvene monografije Dynamics of Slovenian Entrepreneurshio

Jezik

slovenski

Datum izida

2. 2. 2009

SPO 2007/08

Naslov monografije

RAZLIČNOST KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST

Avtorji

Karin Širec, Miroslav Rebernik

Opis

Rezultati raziskave Slovenski podjetniški observatorij 2007/08

Jezik

slovenski (povzetek v angleščini)

Datum izida

3. 11. 2008