O nas

O_institutu_epf

Razvijamo potenciale za podjetnost in inovativnost

Inštitut za podjtništvo in management malih podjetij je enota v okviru Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, ki je specializiran za raziskovanje, poučevanje in svetovanje na področju podjetništva in managementa malih podjetij.

 

 

Vizija

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij bo priznana raziskovalna, izobraževalna in svetovalna institucija za podjetništvo in inoviranje v Evropi ter bo prispevala k podjetništvu in ustvarjalnosti posameznikov, organizacij kot družbe kot celote.
vizija_slika

 

 

 

Misija

Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij ustvarja in prenaša znanje o podjetništvu in inovativnosti študentom, podjetnikom, različnim organizacijam, javnosti in nosilcem ekonomske politike. Tako prispevamo k ustvarjanju podjetniške, humane in na znanju temelječe družbe. Naše temeljne vrednote so pošteno delo, odličnost in partnerstvo.
poslanstvo_slika