PPO: monografije

2019 | 2015 |

Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship

Naslov monografije

Danube Region Observatory: Entrepreneurship ecosystem, Women and Youth Entreprenurship

Avtorji

prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec

Opis

Znanstvena monografija “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Entrepreneurship Ecosystem, Women and Youth Entrepreneurship” je druga publikacija v zbirki, ki proučujejo Podonavsko regijo, izdana z namenom okrepiti spoznanja o tem, kaj vpliva na podjetnike ter njihove podjeme ter spoznanja o tem, kaj vpliva na razlike med državami Podonavske regije glede podjetništva. Prispevati želimo k učinkovitim izboljšavam podjetniškega ekosistema na eni strani, na drugi strani pa k spoznanjem o izbranih tipih podjetništva. Ta druga izdana publikacija je tako ciljno usmerjena na tri področja: podjetniški ekosistem, žensko podjetništvo in podjetništvo med mladimi. Po kratkem uvodnem poglavju proučujemo podjetniške ekosisteme držav Podonavske regije. Izsledki raziskave kažejo, da se kakovost podjetniških ekosistemov v državah Podonavja izjemno razlikuje. Podjetniški okviri so v razvitejših državah bolj kakovostni, čeprav so razlike izrazitejše v smislu podjetniških pogojev kot dejanske podjetniške aktivnosti in odnosa do podjetništva. Da bi zagotovili uravnotežen razvoj celotne Podonavske regije, poudarjamo vlogo nacionalnih politik pri ustvarjanju podjetništvu naklonjenega podpornega okolja. Ugotavljamo, da so manj razvite države regije manj dejavne v različnih iniciativah v primerjavi z najbolj razvitimi državami. To pomeni, da bi morale države iz zgornjega dela Podonavske regije (npr. Nemčija) prenesti svoje znanje, izkušnje in najboljše prakse v države spodnjega dela regije (npr. Romunija) ter povečati povezovanje in sodelovanje s poudarkom na hitrejši podpori razvoja najmanj razvitih držav. Naslednji poglavji monografije proučujeta dva tipa vključujočega podjetništva - žensko podjetništvo in podjetništvo med mladimi. Žensko podjetništvo ponazarja razlike med spoloma glede količine in kakovosti podjetniške aktivnosti. Prav tako kaže, da podonavskih držav ni mogoče združiti v skladne (regionalne ali druge) skupine v zvezi s podjetništvom žensk, saj se posamezne države v primerjavi z različnimi kazalniki pojavljajo na različnih koncih lestvic. Aspiracije podjetnic za rast so niz je v primerjavi s celotno podjetniško populacijo v začetnih fazah podjetništva. Razlika med spoloma je najbolj poudarjena v Avstriji in Nemčiji, najmanj pa na Slovaškem, Češkem in v Bolgariji. V celotni Podonavski regiji, razen v Romuniji, so bili mladi manj prepričani v svoja podjetniška znanja in spretnosti kot odrasli. Povprečni podjetniški potencial mladih se giblje od 28,8 % v Nemčiji do 49 % v Romuniji. Čeprav bi bila v regiji skoraj polovica mladih raje samozaposlenih kot zaposlenih, pa je delež samozaposlenih mladih v primerjavi z odraslimi 2,4-krat manjši. Za izboljšanje trajnosti podjetij mladih so potrebne ustrezne politike, namenjene podpori obetavnih mladih podjetnikov v zgodnji fazi razvoja podjetij. Takšne politike bi mladim podjetnikom pomagale učinkoviteje prispevati h krepitvi konkurenčnosti regije.

Jezik

angleški

Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential

Naslov monografije

Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential

Avtorji

prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec

Opis

V knjižni zbirki “Slovenski podjetniški observatorij” je izšla znanstvena monografija z naslovom Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential, ki jo je pripravil raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V njej avtorji, prof. dr. Polona Tominc, prof. dr. Miroslav Rebernik, doc. dr. Barbara Bradač Hojnik in prof. dr. Karin Širec, proučujejo značilnosti podjetniške aktivnosti Podonavske regije. Znanstvena monografija “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential” je prva publikacija v zbirki letnih znanstvenih monografij, ki proučujejo Podonavsko regijo, izdana z namenom okrepiti spoznanja o tem, kaj vpliva na podjetnike ter njihove podjeme ter spoznanj o tem, kaj vpliva na razlike med državami Podonavske regije glede inovativnosti ter podjetništva, prav tako pa tudi identificirati orodja in koncepte za oblikovanje ustrezne, na dokazih temelječe, ekonomske politike. Prispevati želimo k učinkovitim izboljšavam podjetniškega voda držav Podonavske regije, k izgradnji učinkovitega podjetniškega ekosistema ter k okrepitvi sodelovanja med raziskovalci in učitelji podjetniškega procesa. V prihodnosti želimo pritegniti še več raziskovalcev Podonavske regije k skupnemu razmišljanju o izboljšanju podjetniških praks v regiji. Znanstvena monografija je odraz potreb po mednarodnih primerjavah v raziskovanju podjetništva. Pomembnost študij, ki vključujejo večje število držav je nedvomno visoka, saj tovrstne študije omogočajo primerjavo in ponovljivost raziskovalnih izsledkov. Le-ti so pomembni tako na akademski ravni, kot v poslovni praksi in za nosilce ekonomske politike. Ker je podjetništvo kompleksen družbeni pojav, lahko številne medsebojne odvisnosti razumemo samo s poglobljenimi študijami, ki vključujejo kontinuirano pozicioniranje nacionalnega podjetniškega sistema v evropsko in globalno perspektivo. Pričujoča raziskava temelji na primerljivih podatkih Globalnega Podjetniškega Monitorja (Global Entrepreneurship Monitor – GEM), ki je največji in najkompleksnejši raziskovalni projekt na področju podjetništva (verjetno pa tudi na splošno na področju družbenih ved) na svetu in poteka že od leta 1997. Nekatere države sodelujejo vsako leto, druge se priključujejo v izbranih letih. Danes je mogoče primerjati podatke več kot 100 držav, ne samo na področju zgodnje podjetniške aktivnosti, pač pa tudi na področjih, ki zajemajo odnos prebivalstva do podjetništva, podjetniške namere, strah pred neuspehom, razpoznavanje poslovnih priložnosti in drugo. To seveda utemeljuje odločitev, da smo pričujočo znanstveno monografijo “Danube Region Entrepreneurship Observatory: Diversity and Potential” temeljili na podatkih raziskave GEM. V monografiji je zajeta podatkovna baza za devet držav Podonavske regije: Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Po kratkem uvodnem poglavju v naslednjih poglavjih proučujemo podjetniške značilnosti držav Podonavske regije ter podjetniške namere v regiji, nato pa nadaljujemo z raziskavo konkurence ter podjetniških aspiracij zgodnjih podjetnikov v obravnavanih državah.

Jezik

angleški