Slovenski podjetniški observatorij

Slovenski podjetniški observatorij je nastal leta 1998 po vzoru nekdanjega Observatory of European SMEs in bil eden izmed prvih nacionalnih observatorijev podjetništva in malih ter srednje velikih podjetij v svetu. Sledi svoji temeljni zasnovi tako, da v prvem delu vselej prikaže stanja slovenske podjetniške demografije primerjalno z evropsko, v drugem delu pa se podrobneje posveti eni ali več aktualnim temam s področja podjetništva, ki posegajo na 10 področij Akta za mala podjetja. Na ta način zagotavlja potrebne harmonizirane primerjalne analize in pripravo usklajenih poročil za oblikovalce ekonomske politike ter akterje pospeševanja podjetništva v Sloveniji.

Raziskava je vsa leta financirana z različnimi temeljnimi in ciljnimi raziskovalnimi projekti ter v sklopu raziskovalnega programa »Podjetništvo za inovativno družbo«. Že vrsto let pa raziskavo financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo preko Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) ter Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.