Tim

dr. Karin ŠIREC, redna profesorica

Kabinet: K-220/EI-II

Tel: +386 (0)2 22 90 114

E-mail: karin.sirec@um.si


Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 1996 članica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja in raziskovalne skupine Inštituta za ...
Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 1996 članica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja in raziskovalne skupine Inštituta za ...
Dr. Karin Širec je redna profesorica za področje podjetništva in ekonomiko poslovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 1996 članica Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja in raziskovalne skupine Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij, v okviru katere sodeluje pri dveh longitudinalnih raziskavah s področja podjetništva, in sicer pri Slovenskem podjetniškem observatoriju in Globalnem podjetniškem monitorju. Hkrati je tudi slovenska predstavnica mednarodne raziskovalne skupine za raziskovanje ženskega podjetništva Diana in članica raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Sodelovala je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah. Je avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov, ter soavtorica več knjig in poglavij v številnih znanstvenih monografijah, ki posegajo na raziskovalna področja ekonomike podjetja, podjetništva, teorije proizvodnih virov, podjetniških teorij in teorij, ki temeljijo na znanju. Je predstavnica Slovenije pri Evropskem svetu za mala podjetja (European Council for Small Business), ekspertna svetovalka OECD za področje vključujočega podjetništva in članica fakultetnega senata. Pred zaposlitvijo na univerzi je delala v gospodarstvu.

dr. Miroslav REBERNIK, zaslužni profesor

Kabinet: K-102

Tel: +386 (0)2 22 90 254

E-mail: miroslav.rebernik@um.si


Dr. Miroslav Rebernik je zaslužni profesor za ekonomiko poslovnih sistemov in podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Bil je gostujoči profesor na Portland State University in dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College....
Dr. Miroslav Rebernik je zaslužni profesor za ekonomiko poslovnih sistemov in podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Bil je gostujoči profesor na Portland State University in dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College....
Dr. Miroslav Rebernik je zaslužni profesor za ekonomiko poslovnih sistemov in podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Bil je gostujoči profesor na Portland State University in dobitnik Fulbrightove raziskovalne štipendije na Babson College. Sodeloval je na številnih domačih in tujih strokovnih in znanstvenih konferencah, je avtor več knjig in poglavij v številnih monografijah, ki so izšle doma in v tujini, vodil je mnoge domače in mednarodne konference ter uredil njihove zbornike. Bil je vodja programskega odbora Mednarodne konference o podjetništvu in inoviranju Podim (www.podim.org), predsednik sveta univerzitetnega inkubatorja Tovarna podjemov (www.tovarnapodjemov.org), član ekspertne komisije Evropske komisije SME Policy Relevant Research in od 2014 European ENSR Fellow. Sodeluje v uredniških in recenzijskih odborih revij Journal of Entrepreneurial Venturing, Economic Review: Journal of Economics and Business, Journal of Global Entrepreneurship Research ter Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business. Bil je vodja raziskovalnega tima Global Entrepreneurship Monitor Slovenija in Slovenski podjetniški observatorij.

dr. Polona TOMINC, redna profesorica

Kabinet: K - 601

Tel: +386 (0)2 22 90 302

E-mail: polona.tominc@um.si


Dr. Polona Tominc je redna profesorica za področje kvantitativnih ekonomskih analiz na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer med drugim predava statistične metode ter metodološki del podjetniških teorij. Sodelovala je na več kot 30 znanstvenih in ...
Dr. Polona Tominc je redna profesorica za področje kvantitativnih ekonomskih analiz na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer med drugim predava statistične metode ter metodološki del podjetniških teorij. Sodelovala je na več kot 30 znanstvenih in ...
Dr. Polona Tominc je redna profesorica za področje kvantitativnih ekonomskih analiz na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer med drugim predava statistične metode ter metodološki del podjetniških teorij. Sodelovala je na več kot 30 znanstvenih in strokovnih tujih in domačih konferencah, je avtorica ali soavtorica poglavij v tujih in domačih znanstvenih monografijah ter znanstvenih in strokovnih člankov, objavljenih v uveljavljenih tujih in domačih revijah. Aktivno sodeluje v mednarodni mreži za proučevanje ženskega podjetništva Diana. Je vodja raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo in je članica raziskovalnega time Globalni podjetniški monitor Slovenija ter Slovenski podjetniški observatorij.

dr. Barbara BRADAČ HOJNIK, redna profesorica

Kabinet: K-107

Tel: +386 (0)2 22 90 256

E-mail: barbara.bradac@um.si


Dr. Barbara Bradač Hojnik je redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in ima skoraj dve desetletji izkušenj na področju raziskovanja in poučevanja podjetništva. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih ...
Dr. Barbara Bradač Hojnik je redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in ima skoraj dve desetletji izkušenj na področju raziskovanja in poučevanja podjetništva. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih ...
Dr. Barbara Bradač Hojnik je redna profesorica za podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in ima skoraj dve desetletji izkušenj na področju raziskovanja in poučevanja podjetništva. Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je vodja projekta Slovenski podjetniški observatorij ter članica projektnega tima Globalni podjetniški monitor Slovenija in longitudinalnega raziskovalnega programa Podjetništvo za inovativno družbo. Je ekspertka v projektu SME Performance Review za Slovenijo ter v projektu Statistics through Eastern partnership za Evropsko komisijo v letih 2021 in 2022. Njena glavna raziskovalna področja so startup, trajnostno, digitalno, korporacijsko in mednarodno podjetništvo. Je avtorica ali soavtorica več znanstvenih člankov, znanstvenih monografij, poglavij v znanstvenih monografijah in prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah. Je članica nacionalne skupine za inovacijski ekosistem Slovenije (2021-) in strateškega sveta za gospodarstvo (2022-).

dr. Katja CRNOGAJ, izredna profesorica

Kabinet: K-115

Tel: +386 (0)2 22 90 263

E-mail: katja.crnogaj@um.si


Dr. Katja Crnogaj je izredna profesorica za področje podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Sodeluje v pedagoškem procesu dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih ...
Dr. Katja Crnogaj je izredna profesorica za področje podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Sodeluje v pedagoškem procesu dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih ...
Dr. Katja Crnogaj je izredna profesorica za področje podjetništva na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Sodeluje v pedagoškem procesu dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov, kot raziskovalka Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij pa pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih. Je predstojnica univerzitetne študijske usmeritve Podjetništvo na Ekonomsko-poslovni fakulteti, članica fakultetne komisije za ocenjevanje kakovosti, članica raziskovalnega tima Globalni podjetniški monitor in Slovenski podjetniški observatorij ter članica komisije za področje ekonomije v projektu Mladi za napredek Maribora. Aktivno sodeluje v raziskovalnem programu Podjetništvo za inovativno družbo. V doktorski disertaciji je proučevala vpliv izbranih institucionalnih in individualnih dejavnikov na podjetniško aktivnost ter njihovo povezavo z gospodarskim in družbenim napredkom. Raziskovalno se ukvarja tudi s podjetniškimi merami, mednarodnim podjetništvom, podjetniškim povezovanjem, hitro rastočimi podjetji, podpornimi politikami za podjetništvo ter drugimi področji podjetništva in ekonomike poslovanja, rezultate teh raziskav pa objavlja v različnih znanstvenih in strokovnih revijah ter monografijah.

dr. Dijana MOČNIK, redna profesorica

Kabinet: FERI G2.3N.48 št. 42

Tel: ++386 (0)2 220 7089

E-mail: dijana.mocnik@um.si


Prof. dr. Dijana Močnik je rojena v Mariboru, kjer je obiskovala osnovno šolo, srednjo šolo in potem študirala ekonomijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF). Po diplomi je osem let delala v gospodarstvu, in sicer dve leti na področju trženja v večjem ...
Prof. dr. Dijana Močnik je rojena v Mariboru, kjer je obiskovala osnovno šolo, srednjo šolo in potem študirala ekonomijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF). Po diplomi je osem let delala v gospodarstvu, in sicer dve leti na področju trženja v večjem ...
Prof. dr. Dijana Močnik je rojena v Mariboru, kjer je obiskovala osnovno šolo, srednjo šolo in potem študirala ekonomijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF). Po diplomi je osem let delala v gospodarstvu, in sicer dve leti na področju trženja v večjem proizvodnem podjetju, štiri leta kot raziskovalka razvojno-raziskovalnega sektorja holdinga in dve leti na področju vrednotenja, izdelave investicijskih projektov in revizije v manjšem podjetju. Leta 1993 se je zaposlila na EPF, kjer je leta 1994 magistrirala in leta 1998 doktorirala. Od leta 2001 je zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), kjer poučuje predmete s področja ekonomije, managementa in podjetništva. Predava na dodiplomskem visokošolskem in univerzitetnem ter podiplomskem programu elektrotehnike; informatike in tehnologij komuniciranja, računalništva in informacijskih tehnologij, telekomunikacij, ter medijskih komunikacij.

mag. Matej RUS, višji predavatelj

Kabinet: K-105

Tel: +386 (0)2 22 90 258

E-mail: matej.rus@um.si


Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi. Leta 2001 je soustanovil ...
Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi. Leta 2001 je soustanovil ...
Mag. Matej Rus je višji predavatelj za podjetništvo. Svoje moči usmerja v pedagoško in raziskovalno kariero, ki jo je začel leta 1996 na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, ter v svetovalno dejavnost v podjetniški praksi. Leta 2001 je soustanovil univerzitetni inkubator Tovarna podjemov (www.tovarnapodjemov.org), ki je eden ključnih elementov podpornega okolja za podjetništvo in mehanizem za prenos novosti z raziskovalnih inštitutov. Kot direktor Tovarne podjemov in socialni podjetnik uresničuje začrtano vizijo danes zelo uspešno delujočega podjetniškega inkubatorja Univerze v Mariboru. Tovarna podjemov pa ni samo univerzitetni inkubator, temveč tudi pobudnik nacionalne iniciative Start:up Slovenija, ki jo vodi skupaj s strateško povezanim partnerjem Tehnološkim parkom Ljubljana ter številnimi drugimi partnerji. V zadnjih letih kot član jedrne ekipe uspešno sokreira čezmejno iniciativo Start:up Alpe-Adria, ki ustvarja enoten čezmejni start-up ekosistem in ga želi narediti prepoznavnega v svetovnem merilu. Uspešne podjetniške, raziskovalne in svetovalne izkušnje prenaša v pedagoško delo in tako prispeva k dvigu uporabne vrednosti med študijem pridobljenih znanj. Med drugim je tudi organizacijski vodja mednarodne konference Podim (www.podim. org), ekspert evropskega Startup Monitor Tracker ter nosilni avtor priročnika in orodja za poslovno načrtovanje (www. poslovninacrt.org).

dr. Zdenka ŽENKO, redna profesorica

Kabinet: K-219

Tel: +386 (0)2 22 90 113

E-mail: zdenka.zenko@um.si


...
...

Ivona Huđek, mag. ekon., asistentka

Kabinet: K-212

Tel: +386 (0)2 22 90 269

E-mail: ivona.hudjek1@um.si


Ivona Hiđek je mlada raziskovalka in in asistentka za področje podjetništva. Njeno področje raziskovanja se osredotoča na sodobne vsebine podjetništva, med katerimi prevladujejo tehnološko in digitalno podjetništvo, freelancerstvo in alternativne oblike ...
Ivona Hiđek je mlada raziskovalka in in asistentka za področje podjetništva. Njeno področje raziskovanja se osredotoča na sodobne vsebine podjetništva, med katerimi prevladujejo tehnološko in digitalno podjetništvo, freelancerstvo in alternativne oblike ...
Ivona Hiđek je mlada raziskovalka in in asistentka za področje podjetništva. Njeno področje raziskovanja se osredotoča na sodobne vsebine podjetništva, med katerimi prevladujejo tehnološko in digitalno podjetništvo, freelancerstvo in alternativne oblike izkoriščanja podjetniških priložnosti. Aktivno je vključena v pedagoški proces, kjer sodeluje pri izvedbi predmetov Ekonomika podjetja in Osnove ekonomike podjetja na Ekonomsko-poslovni fakulteti UM. Svoje raziskovalno delo je v soavtorstvu objavila v več znanstvenih člankih in poglavjih znanstvenih monografij. Sodelovala je na več znanstvenih konferencah.