25 let Podjetništva na EPF UM

Ob jubileju, ki ga v letošnjem letu praznujemo aktualni in nekdanji člani Katedre za podjetništvo in ekonomiko poslovanja ter člani Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na EPF UM, je izšla znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM.

25 let – četrt stoletja – je obdobje, ko se je vredno zazreti v preteklost in strniti spomine ob dosežkih in mejnikih, ki so ga zaznamovali. Znanstvena monografija Building an Entrepreneurial Society: 25 Years of Entrepreneurship at FEB UM je nastala ob letošnjem jubileju izobraževanja in raziskovanja podjetništva. Monografija predstavlja tudi zahvalo in poklon pobudniku in ustanovitelju prve študijske usmeritve na Univerzi v Mariboru, namenjene podjetniškemu izobraževanju, ter predstojniku Katedre in Inštituta, prof. dr. Miroslavu Reberniku. Nabor zbranih znanstvenih prispevkov je zato sestavljen na način, da je prav on soavtor vsakega izmed njih s posameznimi člani Katedre.

Tako je v soavtorstvu prof. dr. Barbare Bradač Hojnik, doc. dr. Katje Crnogaj, prof. dr. Jožice Knez-Riedl, mag. Tadeja Krošlina, prof. dr. Dijane Močnik, prof. em. ddr. Matjaža Muleja, pokojne doc. dr. Ksenje Pušnik, mag. Mateja Rusa, prof. dr. Karin Širec in prof. dr. Polone Tominc, nastala zbirka pod uredništvom prof. dr. Karin Širec, ki v kronološkem zaporedju predstavlja nekatere najodmevnejše prispevke 25-letnega obdobja.

 

Več v spodnjih dokumentih

25 let podjetništva – Obvestilo za medije

25 let podjetništva – Sporočilo za javnost

25 let Podjetništva – Monografija