Izšlo je posebno poročilo GEM: Diagnosticiranje vplivov COVID-19 na podjetništvo

Izšlo je posebno poročilo raziskave Globalni podjetniški monitor z naslovom Diagnosing COVID-19 Impacts on Entrepreneurship – Exploring Policy Remedies for Recovery.

V njem so zbrane ugotovitve več kot 50 najbolj izkušenih raziskovalnih skupin na področju podjetništva iz celega sveta. Podan je pregled odzivov nacionalnih vlad na COVID-19, v primerjavi s preteklimi krizami in priporočili za oblikovanje nadaljnjih podjetniških politik. Kot odgovor na pandemijo so se številne vlade osredotočile na ohranjanje delovnih mest, zagotavljanje finančne likvidnosti in spodbujanje prilaganja poslovnih modelov. Na osnovi izvedenih analiz 54-ih nacionalnih timov GEM se je izoblikovalo več širokih tem, o katerih bi morali razmisliti snovalci političnih ukrepov. Ti morajo ustvariti kohezivne, celostne in ugodne okvirne pogoje, da bodo podjetniki v svetu lahko uspevali po COVID-19.

 

Več informacij je na voljo v poročilu.

GEM special report-covid 2020