Raziskovalni program

Raziskovalni programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti, in sicer kot zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, za dolgoročno raziskovanje programske skupine na tem področju.

 • Raziskovalni program P5-0023: Podjetništvo za inovativno družbo (2004-2008; 2009-2014).

 

Jedro programske skupine se je izoblikovalo koncem devetdesetih let, ko smo pričeli intenzivno raziskovati podjetništvo. Z raziskovalnim programom »Podjetništvo za inovativno družbo«prispevamo k razumevanju, kako in s kakšnim podjetništvom izgrajevati inovativno in humano družbo. Specifične okoliščine za izvajanje inovacijsko-podjetniške aktivnosti v posamezni državi ali širši regiji vplivajo na velikost in obseg družbeno koristnega podjetništva, le-to pa odločilno podpira ekonomsko rast in razvoj.

Raziskovalna skupina je multidisciplinarno in interdisciplinarno sestavljena, njeni člani pa prihajajo z različnih kateder na Ekonomsko-poslovni fakulteti:

 1. prof.dr. Polona Tominc, vodja programske skupine
 2. izr.prof.dr. Jernej Belak
 3. prof.dr. Samo Bobek
 4. izr.prof.dr. Barbara Bradač Hojnik
 5. doc.dr. Katja Crnogaj
 6. prof.dr. Vesna Čančer
 7. izr.prof.dr. Silvo Dajčman
 8. prof.dr. Mojca Duh
 9. Blaž Frešer, mag.
 10. izr.prof.dr. Romana Korez-Vide
 11. izr.prof.dr. Borut Milfelner
 12. prof.dr. Dijana Močnik
 13. prof.em.ddr. Matjaž Mulej
 14. prof.dr. Damijan Mumel
 15. izr.prof.dr. Zlatko Nedelko
 16. prof.dr. Vojko Potočan
 17. prof.dr. Gregor Radonjič
 18. prof.dr. Miroslav Rebernik
 19. doc.dr. Simona Sternad Zabukovšek
 20. izr.prof.dr. Karin Širec
 21. doc.dr. Tjaša Štrukelj

Gre torej za zelo prepleteno in angažirano programsko skupino, ki ustvarjalno izkorišča vse resurse, ki so potrebni za uspešno izvedbo programa. Med resurse spadajo tudi zelo strokovno bogate mednarodne mreže, v katerih aktivno delujemo. Raziskovalci so tudi vključeni v raziskovalne in pedagoške procese na slovenskih in tujih univerzah.